Батл басталды тіркелеміз,өз күтеріңді сынандар
сайты-http://ordarap1.forum.com.kz/