онтустiк Қазақстандағы BLACK SOUND PRODUCTION ның сайты жане тректерi HTTP://BSPRO.UCOZ.RU ұмытпай кiрiп тұр. (Atiko.bs@mail.ru)