*-*-*КаZаKшА_рэп_хип-хоп_порталы*-*-*

Объявление

Изображение с кодом 710772 - savepic.ru — сервис хранения изображений

Информация о пользователе

Привет, Гость! Войдите или зарегистрируйтесь.


Вы здесь » *-*-*КаZаKшА_рэп_хип-хоп_порталы*-*-* » Сукпаттама/Интервью » BIKO (коптен куткен интервью)


BIKO (коптен куткен интервью)

Сообщений 1 страница 20 из 55

1

     BIKO

1 Аты жонiн  ?

Аденов Нурлыбек  (Biko)

2 Туылган жерін, туылган жылын, руын жане жалпы озін жайлы?

Актау каласында  1987 дуниеге келдим ,руым  Жары-Бектемис-Байжиг​ит,

3 Кашан жане калай рэппен айналыса бастадын?

2002-жылы бастадым... мектепте сыныптастармен бiрге.... бiрак бiрден рэп окуга кошкен жокпын... тiптi ондай ойым болган жок... iн бiрiншi рет Асет Онгарбаев деген досым Эсид Про 3 программасын корсеттi... содан барi басталды... басында тек сэмплдермен жумыс iстеп, дайын минустар шыгарып журдiм, сосын жайлап сэмплдердi киып-косып озiмнiн киялымды косып минустар шыгарып бастадым =) содан кейiн кейбiр жерлерiнде даусымды косып-кетiрiп, кайта косып тректер шыгарып журдiм =D
2005-2006 жылдары "Западные Привычки" атты орыс тiлiнде рэп альбомын шыгардым. Iшiнде жалгыз казакша трэк Арманым болган.
2007-жылы "Новая Школа" атты орыс тiлiндегi альбом жарык кордi. Орысша айтып бастаган себебi ол кездерде казакша рэптiн денгейi баскаша едi, рэп окитын жолдастарым да тек орысша окитын едi. О кезде тек казакша рэп десе ойга Смерч келедi, ал Амангелдiнi сол уакытта алi танымаймын.

4 Неге (лэйбл группан аты) деп аталынды? Жане калай курылды?

Kiшкентай кезiмнен экем менi Бико деп атап кеткен. Неге екенiн озi бiлмейдi. Мумкiн уйде Нурлан деген агаммен шатастырмайын деп НурлыБЕК, ягни БЕКО, одан БИКО деп бiрдене шыгып кеткен болар =)

5 Алдагы жоспарында альбом жазу ойнда барма? Кандай жумыстар аткарылып жатыр альбом жайында ?

Жакында гана Карапайым Заттар атты альбомым шыкты. Ол негiзi сатылу керек едi. Бiр таныс жiгiт уаде берiп, айтканын iстей алмай калды =)
Неге екенiн бiлмеймiн, унамады, текстi келiспейдi, анау-мынау деп кутылып кеттi.
Алда алде де альбомдар болады гой, бiрак жакын арада емес.

6 Альбом сатылымга шыгама алде интернет аркылы таратылымга берилеме ?

Ендi шыгатын болса, сатылымга жiберiледi.

7 Аранжировка,негизи музыканы кім жасайды?

Бэрiн озiм жасаймын. Сонгы кезде Мега жэне Ашокпен бiрге акылдасып минус трэктер шыгарып журмiз.

8 Жалпы Рэпке козкарасын?
Казакстандык мс-лерге козкарасын ? Кiмди лайыкты деп есептейсин ?

МС деген тусiнiкке менiн озiмнiн коз-карасым болек. Коптеген адамдар ойланбай МС дейдi. Озiн, тiптi баска бiреудi тектен-тек МС деп атауга болмайды. Мен мысалы озiмдi МС деп ешкашан санамаганмын жэне санамаймын да. МС деген агылшын тiлiнде Master of Ceremony. Озiмнiн омiрiмнен бiр кыска окига айта кетейiн. 2006-жылы АКШ-ка студенттiк программамен барып келгенмiн. Сонда болганда турган-сурген мекенiм Афро-американдыктард​ын районы болган. Сол кезде бiр клубта жургенде карапайым, 17-18 жас балдардын бiр-бiрiмен келiспей калган кезi болды. Сол кезде бiреуi екiншiсiн фристайлга шакырды. Сол кезде рэп-фристайлды коргенде коздерiм уясынан шыгып, аузым жерге тустi. Сонда бiр кара баламен жакын дос болып, бауырласып кеткенбiз. Оган мен рэппермiн дегенде, ол кулiп жiберiп бiрдене окы онда дедi. Мен жауап кайтара алмаган сон ол маган озiнiн фристайлын окып бердi. Сонда ол осындай сиякты бiр фристайл окып бердi:

U think u can spit Nurly,
real rap is in my head burning,
when im done u can see me turning
round and making u fucking learning

Барлык создерi арине есiмде жок жэне де бул тек барлык фристайлдын 1/20 болiгi шыгар. Мен одан сен МС-ба деп сураганда, ол: "no, i'm a nigga!" ягни “мен карамын” дедi. Мен оган: “сен жаксы фристайл окисын гой, неге профессионалды МС болмайсын?” дегенде, ол: “I'm not good enough to be a rapper, i'm too slow and sloppy”, ягни “мен рэппер болуга денгейiм жетпейдi, мен жай жэне адемi емес окимын” дедi.
Осыдан кейiн ол маган коп затты тусiндiрдi. Далада, клубта болатын фристайлдарга апарды. Ол кезде жасым 21-ге толмаган, сондыктан зансыз клубтарга баруга тура келдi. Сонда нагыз МС-лердi корiп козiм жеттi.
Бiзде Казакстанда МС деп тек Жакауды айта аламын, себебi одан осындай касиеттердi байкадым жэне фристайлын оз козiммен корiп оз кулагыммен естiдiм. Созге шеберлiк бар. Баска да жаксы акындар мен жырлаушылар бар, мумкин iшiнде таза МС-лерде бар шыгар, солардын катарында Тарлан, Мэд Микки, МС Али, Лютр, G-Had, Шокан, Black Cost-тын жiгiттерi жэне т.б.. айта берсем коп. Казiр барiнде компьютер интернет бар, прога мен микрофон бар, сондыктан кез келген адам акын-жыршы бола алады.

9 БАска калаларга аудандарга концерт кою жоспарда барма ?

Ондай ой бурыннан бар. Бирак куман да бар. Баска кала дегенде, концертке тек 2-3 калада келмесе, баска калаларда мулдем келмей калады деген куман бар. Мысалы Атырауда менi танитын адам Актауга караганда коп сиякты =D Онда концерт коюга болады деп есептеймiн. Актау, Бейнеу, Озенде де бiрдене кылып коюга болады. Онын озiнде койганда да, акша жагынан да коп утыс болмайды. Канша рэп дегенмен де концерт дурыс акша тусiрмейтiн болса, онда рэп жолында даму да болмайды гой. Солай емес па? Сондыктан азiрше концерт коятын уакыт емес деп ойлаймын.

10 Жалпы алдагы уакытта не жоспарлап жатырсын?

Музыка эрине эр уакытта жанымда гой. Ол профессионалды болсын, андерграунд болсын, айтеуiр касымда журедi. Бiрак жакын арада шетелге окуга кетемiн деген жоспар бар. Мумкiн кузге жакын кететiн шыгармын.

11 Жанкуйерлерин мен тындармандарына айтар созин ?

Тындармандардын тур-турi бар. Бiреулер унамады, анау-мынау деп критика жасайды, бiреулер болса керемет, унады, курмет деп жатады, бiреулер тек айтеуiр тыныш тындап, рахаттанып журедi. Барлыгын да тусiнемiн, критиктердин аркасында кателерiмдi тузеп журмiн, суйiп тындайтын жанкуйерлерiмнiн аркасында озiмдi тынышталдырып, бар затка анда-санда куанып коямын. Сондыктан мын да бiр рахмет!

                                                                                 ciздер ушiн тырыскан : BIG ALI G

+2

2

Big Ali G написал(а):

2007-жылы "Новая Школа" атты орыс тiлiндегi альбом жарык кордi.

сол оленді мен білем новая школа деген,анау емес па?
Новая школа здесь,пора жми наа плей
Все сюда эй,эй сол олен кімде бар мен баягыда тындаган едім бірак баска  Бико деп ойладым!Ә!

+2

3

tysinbedim jigitter ne minau a?

0

4

J@$1K написал(а):

tysinbedim jigitter ne minau a?

Interview :suspicious:

0

5

J@$1K написал(а):

tysinbedim jigitter ne minau a?

бауырым бул интервью казакша сукпаттама !!!!

БИКОга сурактар койгангбыз сол сурактарга жауап !!!! БИКОны танисынба озин АКтауда турасынго еще сен

+1

6

Big Ali G
дурыс дурыс

+1

7

бар1 жиылып калыптыгой!!! Биг Али мадис дурыс ко!

0

8

O Biko мадес жаксы жауап бердін сурактарга!

0

9

Жаксы жауаптар !!!!  Курмет!!!!!

+2

10

соз шеберi Bauka написал(а):

бар1 жиылып калыптыгой!!! Биг Али мадис дурыс ко!

нуну сендерде осылай танымал мс лерден сурактар алде баска да идеялар тауып соларды жузеге асырып турсандар оте жаксыго !!!!

0

11

maaaaaaaa Biko men bilmeptim muni uaaxxaaxxaax

0

12

еринщектер енбекти багаламай коомент калдырмапты (((

бир ауыз соз айта кетсе неси кетеди екен тусинбейм алде бари жулдызба хуй поймешь (((

0

13

Mega написал(а):

Biko men bilmeptim muni

калай билмейсин ? комек корсеткен болсан алгысын айтып жатыр !!! 

отирик пияр жасамайтын шыгар енди )))

0

14

maladsy jigitter!!!!!!!!!! enbekterin bos emes !!!!!!!!!!!

0

15

Big Ali G написал(а):

отирик пияр жасамайтын шыгар енди )))

xeexexexxe bilemgo men barin mades baratan !!!!!!

0

16

Mega написал(а):

bilemgo men barin mades baratan

аааааа бассее )))

думкага тусирип жибердинго хехе ))) ангиме жок бауырым

0

17

Сен МС-ба деп сураганда, ол: "no, i'm a kazakh zhyrshy!" ягни “мен казак жыршысымын” дедi.

0

18

Big Ali G написал(а):

руым  Жары

оооооо меннде руым жары

0

19

тематика шыккан базар жок

0

20

oO Big Ali G kyrmet sagan osi interview zhasaganina ! Biko bazar jok jigit kyrmet !

0


Вы здесь » *-*-*КаZаKшА_рэп_хип-хоп_порталы*-*-* » Сукпаттама/Интервью » BIKO (коптен куткен интервью)